facebook tracking
Område att arbeta inom

Införande och tillämpning av pm3

Connect
Säkra effekthemtagning på lång och kort sikt

Som konsult hos På finns tillgång till en unik erfarenhetsbank. På har infört pm3 i hundratals organisationer sedan 1997 och med den erfarenheten utvecklar vi hela tiden hur man bäst tillämpar och realiserar nyttan med pm3, oberoende av organisationens storlek och komplexitet. Vi bedriver pm3 införandet som ett förändringsarbete, oftast i projektform och säkrar på så sätt effekthemtagning på både kort och lång sikt.

Exempel på uppdrag inom införande och tillämpning av pm3:
• Kartläggning av verksamheten i syfte att identifiera förvaltningsområden. Arbetet resulterar i en förvaltningsobjektarkitektur (FOA)
• Etablering av förvaltningsobjekt
• Framtagande av förvaltningsportfölj
• Framtagande av riktlinje för förvaltnings- och portföljstyrning
• Kompetensutveckling i form av utbildning och coaching

Uppdrag kopplade till införande av pm3-modellen handlar till stor del om förändringsarbete och för att få ett lyckat resultat behöver våra konsulter tänka och agera ur förändringsledarens perspektiv. Våra konsulter certifieras i förändringsledning och med ett gemensamt utgångsläge kan vi enklare diskutera och hjälpa varandra i uppdragen.

Hos På har alla konsulter en minsta gemensam nämnare - pm3 där samtliga är certifierade. Kring det fokuserar vi sen på utveckling - för våra kunder, för oss själva och tillsammans för varandra och för företaget.

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor