Typer av uppdrag/områden

Målstyrning

Connect

Att medarbetare känner till, förstår och kan omsätta organisationens övergripande mål till sin egna handlingsplan har enligt flertalet studier stor effekt på bland annat produktivitet och medarbetarnöjdhet. Att lyckas med målstyrning är dock komplext och det finns många fallgropar längs vägen.


Många organisationer vi möter upplever ofta stora utmaningar med alltför många eller flera motstridiga mål, vilket skapar förvirring och brist på gemensam riktning hos team och medarbetare. Vi möter även organisationer som har brist på explicita mål alternativt att målen är av alltför högtflygande karaktär såsom ”vi ska vara ett grönt företag” eller ”vi tänker digitalt först”.

I båda fallen har organisationer låtit respektive avdelning, affärsområde, ledningsgrupp eller funktion fritt fått sända ut sina budskap av mål och riktlinjer utan att hänsyn tas till den individuella medarbetaren eller teamet. I många fall har målen arbetats fram på en strategisk nivå men inte brutits ner på en taktisk nivå.

Traditionellt har organisationer ofta ett bra grepp om de ekonomiska målen. De vet vad som ska mätas kring KPI:er, använder sig av metoder och modeller som balanced scorecard och smarta mål. Däremot ser vi att många organisationer möter utmaningar kring målstyrning utifrån ett medarbetarperspektiv. Framgångsrik målstyrning handlar om olika individer som jobbar tillsammans med ett gemensamt ansvar för att uppnå något. Däri ligger komplexiteten, förändringsresan och motivationen till en lyckad målstyrning. Omvärldens snabba förändring med digitalisering och hållbarhetsfrågor ställer också högst relevanta krav på målstyrning överlag.

Målstyrning handlar inte bara om att sätta rätt mål på rätt nivå, det handlar också om att arbeta fokuserat för att realisera dem i ett syfte att leverera värde till kunder, medarbetare, medborgare och uppdragsgivare. Att arbeta målstyrt medför inte bara att hårda resultat nås, undersökningar visar också konkret på att arbetsklimat och hälsa förbättras.


Många organisationer ställer sig frågor kring hur man skapar en god dialog, samarbete och fångar behoven hos olika delar inom organisationen? Eller  hur man på ett tydligare sätt kan visa på nytta och resultat?

Våra kunder efterfrågar ofta stöd i dessa frågor och våra konsulter har lång erfarenhet av att stödja organisationer i att etablera mekanismer för målstyrning.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  


Danderyd

Vendevägen 87, 5tr
182 32 Danderyd Vägbeskrivning info@pm3.se 08-544 961 70 Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor