Typer av uppdrag/områden

Organisations och verksamhetsstyrning

Connect

I en organisation är det inte ovanligt att det finns många olika styrformer som kan upplevas bidra till en känsla av komplexitet och bristande kontroll. De som sitter i ledningen behöver en lättöverskådlig karta över hur de olika styrformerna hänger ihop. Ett vanligt problem är otydligt ansvar gällande organisationens olika styrningar, t.ex. att flera personer ansvar för samma sak. 

Hos På AB ser vi att få till en effektiv samverkan mellan alla såväl taktiska som strategiska styrformer är förutsättning för att förändra känslan av komplexitet och bristande kontroll.

För den som är ansvarig för organisationens styrning är ledningsprocesserna troligtvis några av de viktigaste verktygen och kärnan i organisationens styrning. Men relaterar ledningssystemet och/eller verksamhetssystemet och dess processer till organisationens olika styrformer?

Ofta stannar styrformer på strategisk nivå och når inte hela vägen ned till taktisk. Som konsult hos På hjälper du organisationer att välja väg, visa väg, skapa förutsättningar och följa upp för att ge dem bättre möjligheter att navigera. 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  


Danderyd

Vendevägen 87, 5tr
182 32 Danderyd Vägbeskrivning info@pm3.se 08-544 961 70 Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor