facebook tracking
Område att arbeta inom

pm3 och förvaltning i praktiken

Connect
Interim förvaltningsledning, att lyfta en förvaltning och metodstöd

Med hjälp av tjänster som riktar sig till förvaltningsledarnivån vill vi hjälpa organisationer att få ut maximal effekt av sin förvaltningsstyrning. Uppdragen hos våra kunder anpassas efter var organisationen befinner sig och är ett naturligt sätt att driva det fortsatta förändringsarbetet framåt i en etablerad förvaltningsorganisation.

Uppdrag kan handla om omedelbar resursförstärkning som t.ex förvaltningsledare för en långsiktig och varaktigt optimerad förvaltningsstyrning. I uppdrag inom interim förvaltningsledning har På's konsulter inte sällan en roll där de även coachar och utbildar kundens egna förvaltningsledare. När en förvaltningsledarroll i organisationen är bemannad av en tillfällig resurs kan På's konsulter säkra och effektivisera förvaltningsverksamheten som metodstöd.

”Jag upplever att mina insatser som konsult har betydelse för våra kunder och att På värdesätter mig och mitt engagemang i uppdragen..”

Hos På får jag verka inom ett brett spektrum av kunder, branscher och i olika typer av uppdrag. Genom organisationens uttalade målsättning att arbeta i team, nyttjar vi vår samlade kompetens och erfarenheter i våra leveranser.

Jag upplever att På värdesätter mig och mitt engagemang i uppdragen. Mitt bidrag till resultatet har betydelse. Genom bolagets arbete för gemensamma värderingar, ett personligt engagemang, och ett tydligt ledarskap skapas förutsättningar både för att möta kundens behov och för att stärka mig i min yrkesroll och bygga min egen utveckling.


Björn Blomberg, konsult
uppdrag inom bl.a. interim förvaltningsledning

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor