facebook tracking
Område att arbeta inom

pm3's koppling till övrig IT styrning

Connect
Kopplingar mellan pm3 och t.ex. ITIL eller agila arbetssätt

Tillsammans har våra konsulter såväl bred som lång erfarenhet av olika typer av uppdrag inom området IT-styrning. Våra uppdrag finns allt som oftast i gränslandet mellan verksamhet och IT. En av våra grundläggande principer är att ha ”en fot i pm3” dvs. vi arbetar med uppdrag på något sätt relaterade till förvaltningsstyrning. Det kan t.ex. handla om integration mellan olika typer av styrmodeller så som pm3, ITIL, Scrum, Togaf etc. Vi hjälper IT-chefer att sätta upp den totala styrmodellen för IT-verksamheten där förvaltning är en del och etablering av operativa IT-processer, resurshantering och målstyrning är andra delar.

Exempel på uppdrag vi genomför är:
• Nulägesanalyser av IT-styrning
• Mognadsmätningar av förvaltningsstyrning
• Etablering av IT-relaterade förvaltningsobjekt
• Definition och etablering av operativa IT-processer
• Hantering av IT-tjänstekataloger
• Ekonomistyrning av IT-infrastruktur

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor