facebook tracking
Område att arbeta inom

pm3's koppling till övrig styrning

Connect
pm3-kompetens i kombination med andra modeller och ramverk

Att säkerställa att pm3 integreras med organisationens övriga styrning är centralt för att lyckas åstadkomma de effekter som ett pm3-införande syftar till. I våra uppdrag tillämpar och integrerar vi pm3 för att uppnå en ändamålsenlig styrning utifrån organisationens förutsättningar. Exempel på områden där våra konsulter har erfarenhet och som vi adresserar kopplat till förvaltnings- och portföljstyrning är; ekonomistyrning, målstrukturer, IT-styrning och verksamhets-/affärsplanering.

Hur ser ditt arbete som konsult ut, Helene Nuder?

Arbetet hos På AB är mycket varierande. Jag har haft olika roller men alltid haft med mig vår styrningsmodell pm3 i bakfickan. I rollen som uppdragsledare jobbade jag med att guida en kommun in i nya arbetssätt med pm3 struktur och principer som utgångspunkt. Jag har jobbat med att forma enskilda förvaltningsobjekt i workshops och jag har arbetat med utbildningar och coachuppdrag för att inspirera och skapa förutsättningar för olika verksamheter att jobba bättre med sin verksamhetsutveckling och sina it-lösningar. Det är en satsning för en organisation att välja nya arbetssätt med principer som följer pm3 styrningsmodell. Det ställer krav på att både vilja förändras och att leda det förändringsarbetet. Vi jobbar med och för våra kunder i den förändringsprocessen och det är här som det roliga i jobbet på På AB kommer in. Det är både utmanande och utvecklande att jobba i förändringsprocesser och På AB erbjuder många sådana möjligheter!


Helene Nuder, konsult

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor