facebook tracking

Business IT Management konsult

Har du relevant bakgrund och vill jobba som konsult tillsammans med erfarna och kloka kollegor som värdesätter samarbete och att hjälpas åt? Hör av dig - så vi får utbyta information från båda håll!

 

 • Drivs du av att kunna göra skillnad och kunna hjälpa olika typer av organisationer att utvecklas?
 • Vill du få möjlighet att fortsätta utveckla din kompetens och erfarenhet inom styrning, ledning och samverkan i spännande och utmanande uppdrag?
 • Trivs du med att arbeta tillsammans med kollegor där förhållningssättet ”vi hjälps åt” är ledande?

På AB fortsätter att utvecklas och söker fler konsulter.

DIN VARDAG SOM KONSULT HOS PÅ
Våra konsulter har lång och bred erfarenhet inom en mängd olika områden och använder många verktyg som stöd för att hjälpa våra kunder att skapa större nytta och effekt. Ett av våra verktyg är modellen pm3 som vi äger, utvecklar och har arbetat med sedan 1997. Under åren har pm3 utvecklats från användning inom "förvaltning av IT" till att i dag även användas som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Vi arbetar tillsammans med organisationer inom såväl privat som offentlig sektor och i många olika branscher. Vårt kontor ligger i ljusa och rymliga lokaler i Danderyd.

Som konsult hos På har du kompetens och utför uppdrag inom några av följande områden:

 • Organisations- och verksamhetsstyrning
 • Målstyrning
 • Portföljstyrning
 • Objekt- och förvaltningsstyrning
 • Leverantörsstyrning

Exempel på typer av uppdrag:
- Hjälpa kunder att skapa förutsättningar för digitalisering genom tvärfunktionell styrning.
- Skapa styrbarhet för agila arbetssätt.
- Leverantörsstyrning: genomlysning av avtal, avtalshantering och rekommendationer för effektivisering. Coachning av avtalsparter för att skapa närmare samarbeten.
- Leda arbetet med att ta fram och etablera principer för portföljstyrning.
- Översyn med rekommendationer för fortsatt arbete i en organisation som i dagsläget använder en egen modell för styrning av förvaltning.
- Leda arbetet med införande av pm3 utifrån kundens specifika förutsättningar.
- Ta fram, vidareutveckla samt leda såväl företagsanpassade som öppna utbildningar.
- Hjälpa IT-chefer att sätta upp den totala styrmodellen för IT-verksamheten där förvaltning är en del och etablering av operativa IT-processer, resurshantering och målstyrning är andra delar.
- Inta en roll som interim förvaltningsledare, få saker att verkligen hända i kundens arbete med förvaltningsstyrning/ledning och - eller - agera som coach/mentor åt kundens egna styrande roller inom området.

Gemensamt för uppdragen är att du alltid är delaktig i och arbetar aktivt med förändringsledning. 

VEM ÄR DU
Du har flera års relevant arbetslivserfarenhet från t.ex. digital transformation, projektledning/project management, portföljhantering, portföljstyrning, programledning, PMO, digital transformation, digitalisering, förvaltningsledning, förvaltningsstyrning, IT Management Consulting eller leverantörsstyrning/supply chain management.

Hos På har vi en platt och kunskapsintensiv organisation som präglas av lagarbete, långsiktighet och engagemang. Vi avsätter 10 dagar per år där hela företaget träffas för att jobba med utveckling; kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och modellutveckling. Vi gillar ordning och redan så du kommer omgående att få en strukturerad introduktion för att så bra och snabbt som möjligt få relevant information om företaget och verksamheten, rollen och marknaden. Tidigare erfarenhet av praktiskt arbete med pm3 är inte ett krav men meriterande. Vi har med över 20 års erfarenhet en stor kunskapsbank och vi arbetar hela tiden med att utveckla sätten vi kan arbeta tillsammans och lära av varandra.
Du har relevant eftergymnasial utbildning och är trygg i dig själv. Du vill arbeta tillsammans med kompetenta kollegor och vara en del av en organisation där man arbetar tillsammans och delar med sig. Som en betydelsefull del av företaget och den som är närmast kunden och dess behov är och förväntas du vara en aktiv del av utveckling. Utveckling av kunder, dig själv, kollegor och företaget. Konsulterfarenhet är meriterande.

Har du frågor så hör gärna av dig till rekryterare Ylwa Svanström, 070-640 52 24.
Vi startar med intervjuer under vecka 2-3.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Våra förhållningssätt

Värderingar, värdeord, kärnvärden - kärt barn har många namn. Hos På fokuserar vi på våra fyra förhållningssätt.

 • Vi hjälps åt

  Vi på På hjälps alltid åt, gemensamt tar vi oss an alla utmaningar och möjligheter.

  Det blir inte bara roligare att arbeta tillsammans utan samverkan leder verkligen till ett förbättrat resultat. Det är vår övertygelse.

 • Framgång för kunden

  Vår starkaste drivkraft är kundens framgång. Vi tror på hållbara lösningar som är stabila över tid i en föränderlig värld. Vi tror på att stärka kundens förmåga att vara framgångsrik.

  Vi tar ställning och är affärsmässiga för att skapa lösningar där våra kunder upplever ett värde i det vi levererar.

 • All utveckling börjar med en undran

  Att fråga, lyssna och lära av andras och egna erfarenheter bidrar till att vi ständigt utvecklas.

  Vi tror att utveckling sker när vi utmanar oss, utforskar och sätter mångårig erfarenhet i nya sammanhang.

 • En fot i pm3

  Vi har alla en förståelse och kunskap om pm3 modellen och förhåller oss till den oavsett var vi verkar.

  Vi sätter styrningen i rätt sammanhang och skapar fungerande tillämpningar för kunden.

  Vi värnar om vår historia och bär vår framgång in i framtiden.

Arbetsplats & kultur.

På är ett konsultbolag. Men inte bara ett konsultbolag och inte vilket konsultbolag som helst.

Vi har över 20 års erfarenhet av arbete med kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder genom hållbar styrning och samverkan mellan verksamhet och it. 

Vår verktygslåda är bred och anpassas efter kundens behov, ett av de verktyg vi använder är vår egen modell pm3 där vi har en unik erfarenhet av olika lösningar och förhållningssätt för att hjälpa kunden att lyckas med sin styrning och samverkan. Den unika erfarenheten kommer från många års praktiskt arbete - men också från den samlade styrkan av erfarenheten från alla oss som arbetar hos På! Vi hjälps åt!

Som ny konsult hos På vill vi att du snabbt ska känna dig "hemma" och vi utvecklar hela tiden vårt onboarding, introduktions och kompetensutvecklings program. Vår onboarding och basintroduktion planeras redan innan första anställningsdag och därefter planerar du själv din fortsatta utveckling tillsammans med närmaste chef och mentor.  

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor